TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG:

Vị trí:

+ Nhân viên bán hàng (50 người)

+ Giám sát bán hàng ( 10 người)

+ Giám đốc kinh doanh (2 người)

Loại hình công việc: Toàn thời gian cố định

Ngành nghề: Thuộc các ngành kinh tế (Kế toán – Tài chính – Quản trị kinh doanh…)